Tilrettelæggelse af information, kommunikations- og kampagneplanlægning


De seneste års voldsomme ændringer i udbud og brug af kommunikation, i mediestrukturen og i vilkårene for målrettet kommunikation byder på nye udfordringer, men også nye muligheder for strategisk kommunikation.

Bogens 3. udgave fra 2006 begyndte hurtigt at trænge til en radikal opdatering, fornyelse, revision, nye vinkler og aktuel praktisk indsigt i modtagernes og afsendernes liv i den digitale verden.

 
Bogens 4. udgave holder fast i det grundlæggende kommunikationsperspektiv og i, hvad vi ved om, hvordan målrettet kommunikation virker, og hvordan denne viden kan bruges.
 
I et “back-to-basics” perspektiv fastholder 4. udgave derfor fokus på den teori og fremgangsmåde, der er fælles for al strategisk kommunikation. Uanset om den kaldes reklame eller informationskampagne, intern eller ekstern kommunikation, kommerciel eller ikke kommerciel, offentlig eller privat.
 
Også 4. udgave fokuserer altså på den teori og fremgangsmåde, der er fælles for al strategisk kommunikation. Uanset om den kaldes reklame eller informationskampagne, intern eller ekstern kommunikation, kommerciel eller ikke kommerciel, offentlig eller privat.
 
Pernille Fruensgaard har sænket forfatternes gennemsnitsalder, sikret 100% ligestilling i forfatterskabet og har tilført omfattende, praktisk erfaring med strategisk kommunikationsarbejde og den nyeste viden om strategisk kommunikation i en digital tid.
 
Bogens trykte del har teksten fordelt på 21 kapitler, der alle rummer et større antal øvelser, eksempler, illustrationer og “læs mere” tekster.